1conflict.jpg

Conflict bemiddeling

Er kan altijd een conflict ontstaan tussen u en uw aannemer. Vaak is dit ontstaan uit miscommunicatie of onbegrip. Wie een geschil of conflict heeft, wil daar ook zo snel mogelijk weer vanaf. Beter een normale verhouding tussen partijen dan juridische procedures. Deze eindigen immers vaak voor de rechtbank en kosten daardoor veel geld, energie en tijd. Worden de partijen daar beter van? Een juridische procedure leidt meestal tot een win-verlies resultaat, of ook wel een verlies-verlies situatie.

Mediation

Er is ook een andere manier om uit het conflict te komen: Mediation. Hierbij willen partijen gezamelijk tot een oplossing komen. De mediator treedt daarbij op als neutrale bemiddelaar. In de meeste gevallen kent een conflict een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Doordat het conflict in de weg zit zien zij echter die oplossing niet.

Hulp van de mediator kan ervoor zorgen dat de communicatie weer op gang komt en zij samen tot een oplossing kunnen komen. Steeds meer geschillen, zowel in persoonlijke als zakelijke kwesties, worden door mediation opgelost. Van belang daarbij is, dat partijen de baas blijven over de gevonden oplossing en dat daardoor de relatie niet onnodig wordt belast. Wie kiest voor mediation kiest voor:

  • vrijwilligheid
  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • vertrouwelijkheid en beslotenheid
  • deskundige begeleiding
  • actieve betrokkenheid van partijen
  • een informele procedure
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • een gezamenlijke oplossing

Voorwaarden Mediation

Wie kiest voor mediation gaat voor een win-win uitkomst! Om daar te komen gelden enkele voorwaarden: Partijen moeten beiden de wil hebben om samen uit het conflict te komen; De deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

Kosten Mediation

Het honorarium van de mediator wordt berekend op basis van een uurtarief en is onafhankelijk van het bereiken van een oplossing. In veel gevallen worden de kosten van de mediator in gelijke delen door partijen gedragen. Andere mogelijkheden van verdelen van kosten zijn ook mogelijk. De verdeling van kosten wordt voorafgaand aan de mediaton door de mediator vastgelegd. Eigen kosten van partijen komen voor eigen rekening. Het staat partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Mediaton: een vorm van bemiddeling

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij deze vorm is de bemiddelaar, de mediator, volledig onafhankelijk. Er bestaan ook andere methoden van conflictbemiddeling. Bij deze andere vormen zal de bemiddelaar een andere rol hanteren. De bemiddelaar zal dan zelf meer inbreng kunnen hebben in de weg naar de oplossing.

pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet